بایگانی برچسب برای: میزان تکثیر شپشک برنج

تعریف شپشک برنج

تعریف شپشک برنج

/
شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis ) شپشه دن…
error: Content is protected !!