بایگانی برچسب برای: شپشه دندانه دار برنج

تعریف شپشک برنج

تعریف شپشک برنج

/
شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis ) شپشه دن…
error: Content is protected !!