بایگانی برچسب برای: حشراتی که به شالیزار برنج خسارت وارد می کنند

پروانه تک نقطه ای شالیزار برنج

پروانه تک نقطه ای شالیزار برنج

/
پروانه تک نقطه ای برنج Cirphis unipuncta (Haworth) Mythimna unipuncta خانواد…
error: Content is protected !!