بایگانی برچسب برای: آفات و حشرات مضر مزرعه برنج

پروانه تک نقطه ای شالیزار برنج

پروانه تک نقطه ای شالیزار برنج

/
پروانه تک نقطه ای برنج Cirphis unipuncta (Haworth) Mythimna unipuncta خانواد…
error: Content is protected !!