کنه برنج چیست ؟

کنه برنج چیست ؟

کنه برنج (Tetranychus harti ( Eving

خانواده و راسته (Acari.,Tetranychidae)

کنه برنج چیست ؟

 

مناطق انتشار

 

فرجی (1374) ضمن بررسی کنه هـای خـانواده Tetranychidae در اسـتان مازنـدران Tetranychus harti را از روی برگ های بـرنج مـزارع سـاری، بهـشهر و نـور جمـع آوری و شناسـایی نمود.این کنـه انتـشارجهانی دارد. ایـن کنـه در هندوسـتان و در آمریکـا بـه غیـر بـرنج روی محصولات دیگر گزارش شده است و به Rice mite معروف است.

 

شکل شناسی کنه برنج

 

افراده مـاده ایـن کنـه دارای موهـای پـشتی روی برآمـدگی نـسبتاً بزرگـی قـراردارد بـه طوریکه طول موها بلند بوده و نوک آنها از قاعده موی بعدی میگذرد، ولـی جفـت پـنجم از مو های پشتی مرکزی کوتاه، بطوریکه از سایر موها کوتـاهتـر اسـت.

کنه برنج چیست ؟/soochella.ir

در افـراد نـر اولـین جفت موهای پشتی مرکزی نسبتاً باریک و طویل می باشد ولی سایر موهای پشتی مرکـزی کوتاه و پروش است ولی از قاعده موی بعدی نمیگذرد . کنه ها بر خـلاف حشرات جانورانی با چهار جفت پا (هشت پا) و بدن دو قسمتی دارند.

چگونه یا با چه سمی کنه برنج را از بین ببریم؟

زیست شناسی

 

از بیولوژی و سایر خصوصیات رفتاری این کنه تاکنون اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد.

 

میزبان

گیاهان زیربه عنوان میزبانهای این آفت ذکر می گـردد. ابـری، اطلـسی، درمنـه، علـف ترشکی، یونجه، پونه، بارهنگ، شبدر، نیشکر و شمعدانی میزبانهای آن میباشند.

کنه برنج چه خسارتی به شالیزار می زند؟

خسارت و علائم کنه برنج ( Tetranychus harti )

 

تاکنون هیچگونه خسارت قابل توجهی از کنه برنج مشاهده نـشده اسـت امـا در بـرنج هـای پـرورش داده شده دراطراف گلخانه موسسه تحقیقـات بـرنج رشـت لکـه هـای زرد رنـگ پریـده و مایل به قهوه ای به همـراه کنـه مـشاهده گردیـد. ایـن کنـه در تمـامی نقـاط نمونـه بـرداری شـــده در مازنـــدران خـــسارت شـــدید بـــه بـــرگ بـــرنج و گیـــاه Oxalis corniculata وارد میسازد.

کنه برنج چیست ؟

این مطلب شاخه ای از حشرات برنج است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!