مدیریت شالی پس از برداشت برنج

مدیریت شالی پس از برداشت برنج

مدیریت برنج

 

عملیـات پـس از برداشـت بـرنج در برگیرنـده مجموعـه ای از فعالیـت هـا و فرآینــدهای متنوعی است که به منظور تولید محصولی با کیفیت مطلوب انجـام مـی گـردد. در ایـران بـه برنج درو و خرمنکوبی (جـدا شـده از بوتـه) شـده، شـلتوک اطـلاق می شود. بطـور کلـی شلتوک دارای پوشش خارجی تحت عنـوان پوسـته می باشد کـه بخـش خـوراکی دانـه را احاطه کرده است. این بخش حـدود 20 درصـد وزن شـلتوک را تـشکیل می دهد و بـرنج قهوه ای را از خطر حمله قارچ ها و حشرات طی انبارمانی محافظت می نماید. ایـن پوسـته از دو بخش لما و پالئا تشکیل شده است. این پوسته از نظر خاکستر غنی بوده و از جـنس مـواد سیلیسی می باشد. پس از جداسازی پوسته از شلتوک برنج قهوه ای تولید می شود. بخش های مختلف برنج قهوه ای عبارتنـد از پریکـارپ ( 1 – 2  درصـد)، آلـورون 5 درصـد، آندوسـپرم نشاسته ای 89 تا 90 درصد و جنین 2 تا 3 درصد.

مدیریت شالی پس از برداشت برنج

اثر مدیریت برداشت و پس از برداشت بر روی کیفیت برنج

 

برداشت به موقع، خرمنکوبی، خشک کردن و ذخیره سازی به شیوه مناسـب مـی توانـد منجر به تولید برنجی با کیفیت خوب شود. مخلوط دانه گچی و نارس، تنش مکـانیکی دانـه درهنگـام برداشـت و خرمنکــوبی، تغییر رطوبــت طـی دوره انبــارداری و تـاخیر درعملیــات خشک کردن از جمله عواملی هستند که می توانند منجر بـه شکـسته شـدن و تغییررنـگ در برنج گردند. مخلوط شلتوک با خواص فیزیکوشـیمیایی متفـاوت در طـول عملیـات بعـد از برداشت، عاملی موثر در کاهش کیفیـت بـرنج سـفید تولیـدی اسـت. خلـوص شـلتوک بـه حضور ناخالـصی هـا در دانـه مـرتبط اسـت. ایـن نـوع شـلتوک هـا، مـدت زمـان لازم بـرای تمیز کردن و فرآوری را افزایش می دهند. مواد خارجی در دانـه رانـدمان تبـدیل و کیفیـت برنج را کاهش می دهد. نوع رقم برنج و شـرایط محـیط رشـد، بـر روی خـواص فیزیکـی و شیمیایی برنج اثر دارد.

www.soochella.ir

مراحل پس از برداشت برنج

(شما می توانید با کلیک بر روی هر مرحله از جزئیات آن مطلع شوید)

 1. خرمنکوبی

 2. روش های خشک کردن شلتوک

 3. تمیزکردن شلتوک

 4. پوست کندن شلتوک و ماشین های پوست کن

 5. سفید کردن برنج و سفیدکن های برنج

 6. صیقل دادن برنج و ماشینهای صیقل دهنده (پولیشر)

 7. درجه بندی برنج سفید

 8. خروجی های کارخانه های مختلف برنجکوبی

 9. پاربویلینگ یا نیم پز کردن

 10. ویژگی های تعیین کننده کیفیت برنج

 11. انبارداری برنج

 12. ذخیره سازی برنج

 

 


برگرفته از ( راهنمای برنج ) کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت

مدیریت شالی پس از برداشت برنج  مدیریت شالی پس از برداشت برنج

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!