تعریف شپشک برنج

تعریف شپشک برنج

شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis )

شپشه دندانه دار برنج

Oryzaephilus surinamensis L
راسته و خانواده
( Col., Cucujidae )


 

مناطق انتشار شپشه دندانه دار برنج

 

شپشه دندانه دار برنج بـه معنـی واقعـی کلمـه همـه جـایی (Cosmopolite). ایـن آفـت یکـی از مهم ترین آفات انباري می باشد.حشره گسترش جهانی داشته و در تمام طول سال در انبارها،  سیلوها، مغازه ها و منازل روي محصولات انباری مختلف از جمله برنج دیده مـی شـود. ایـن حشره به Sawtoothted Grain Beetle معروف هستند.

 

شکل شناسی

 

الف  حشره بالغ

 

حشره کامل شپشه دندانه دار برنج سوسک کوچکی به طول 2.5 تا 3.5 میلیمتر تا بدنی کشیده است، بهتـرین عامل شناسایی پیش گرده حشره است که بیـضی شـکل و در دو طـرف مجهـز بـه 6 دندانـه نوك تیز می باشد که دندانه اولی در شتر از بقیه است، روي سطح پشتی پیش گرده سه خط طولی برآمده وجود دارد. سطح بالپوش ها از شیارهاي موازي مشخص آراسـته شـده اسـت. ران پاي عقبی در نرها داراي یک خار درشت نوك تیز اسـت، مـاده هـا فاقـد آن مـی باشـند.

شپشک های برنج

ب- تخم

 

تخم ها به طـور انفـرادي و یـا در دسـته هـاي کوچـک، در میـان مـواد غـذایی گذاشـته می شود.

 

ج- لارو

 

لارو حشره دراز و کشیده اسـت و در پـشت هـر یـک از حلقـه هـاي بـدن دو لکـه تیـره متقارن وجود دارد. هنگام خروج از تخم سفید رنگ ولی بتدریج برنگ قرمز مایـل بـه زرد در می آید.

 

د- شفیره

 

رنگ آن سفید و چشم ها تیره می باشـد.کنـاره هـاي جـانبی قفـس سـینه و شـکم داراي 6 دندانه مشخص است و حلقه انتهایی مجهز به یک جفت پیوست انتهـایی (Urogomphe) می باشد.

لارو شپشک در برنج

soochella.ir تعریف شپشک برنج

خسارت و علائم آن

 

حشره کامل Oryzaephilus surinamensis از مواد مختلف گوشتی و فرآورده هاي گیاهی تغذیه می کند ولی خـسارت چندانی ندارد. لاروها برعکس حشره کامل براي تغذیه بـسیار حـریص هـستند و زیـان هـاي سنگینی وارد می کنند، آفت در اغلـب محـصولات انبـاري دیـده مـی شـود از جملـه بـرنج، گندم، ذرت، جو، آرد، سبوس، ماکارونی، میوه هاي خشک و  این افت نـه تنهـا بـا تغذیـه ایجاد خسارت میکند بلکـه محـیط را نیـز بـا مـدفوع خود آلـوده کـرده و از مرغوبیـت آن بشدت می کاهد. حشرات کامل علاوه بر رژیم گوشـت خـواري از مـواد گیـاهی نیـز تغذیـه می کند ولی این راه خسارت قابل توجه نیست.

 

زیست شناسی

 

طول عمر حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis طولانی است و بین 6 ماه تـا 3سـال بـراي حـشرات مـاده و نـر گزارش شده است. تعداد تخم هاي گذاشته شده به وسیله یـک حـشره مـاده بـسیار متفـاوت است و از 45 تا 285 عدد تغییر می کند. تخمها در دماي 27تا30 درجه سانتی گراد 4تـا5روز باز می شوند. طول دوره شفیره گی 1تا4 هفته ب طول می انجامـد. طـول دوره رشـدي ایـن آفت از تخم تا حشره کامل در شرایط مساعد حدود 28 روز اسـت و 3 تـا 4 نـسل در سـال ایجاد می کند. در مناطق گرمسیر تعداد نسل سالیانه آن به 6 تا 8 نسل نیز می رسد.

 

مدیریت شپشک برنج

 

  • براي ضدعفونی انبارهاي خالی قبل از انبارداري میتوان از ترکیبات فسفره نظیر اکتلیک به میزان 2-1 گرم ماده مؤثره براي هر متر مربع به صورت محلولپاشی استفاده کرد.
  •   براي محموله آلوده یا محـصولات داخـل انبـار مـیتـوان از قـرصهـاي حـاوي فـسفات آلومنیوم (فستوکسین) و منیزیوم به میزان 6-5 قرص به ازاء هر تن محصول و یا 2-1 قـرص به ازاء هر متر مکعب فضاي انبار استفاده کرد.

 

تعریف شپشک برنج

این مطلب شاخه ای از حشرات برنج است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه سوچلا

شرکت بهگامان صنایع جویبار در زمینه تولید  و پخش مواد غذایی کار خود را بصورت تخصصی در زمینه برنج ایرانی با متنوع ترین محصولات ، بهترین بسته بندی های روز دنیا ، کمیاب ترین و خاص ترین برنج های ایرانی با ضمانت خلوص و پرداخت درب منزل همراه با ارسال رایگان سعی در جلب رضایت مشتری دارد.

تلفن پشتیبانی : 02188170361